192 | Hollands Licht192 | The Dutch Light

 

 

In Groniek 192 wordt het Hollands licht op vijf uiteenlopende manieren beschenen. Zo bekijkt historicus Fokko Jan Dijksterhuis de ontwikkelingen binnen de optica in zijn artikel door een  historische lens. André Koch geeft een beschouwing van de invloed die het elektrische licht had op het Nederlandse huishouden en de huisvrouw in het bijzonder. De Amerikaanse kunsthistorica Lisa Pincus zal in haar artikel een uiteenzetting geven van de contemporaine literatuur omtrent het idee van Hollands licht. Techniek-historicus Henk Schippers schijnt zijn licht over het imago van ‘lichtstad’ die Eindhoven zichzelf aan blijft meten, ook al is de lampenindustrie er al geruime tijd verdwenen. Annemarie de Wildt onderzoekt in het vijfde artikel van deze uitgave van Groniek hoe het licht achter de ramen van the Red Light District is terechtgekomen.

Het Supplement opent met een beschouwing van de aandacht voor geschiedwetenschap op televisie door Louise Stutterheim. Diederik Smit toont aan de hand van de geschiedenis van de Hofkapel aan hoe het denken over het Binnenhof als nationaal monument veranderde. Jelte Olthof laat zien hoe het Hayne-Webster debat van 1830 actueel is in het huidige debat over Europese eenwording.