Over Groniek

Historisch Tijdschrift Groniek is een uitgave van Stichting Groniek en verschijnt driemaal per jaar. De redactie wordt gevormd door studenten Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Groniek is in de vijf decennia van zijn bestaan uitgegroeid van een bescheiden faculteitsblad tot een historisch tijdschrift dat landelijke bekendheid geniet. Bijdragen van prominente historici uit binnen- en buitenland, onder wie Frank Ankersmit en Hayden White, maken Groniek tot een breed gelezen wetenschappelijk tijdschrift.

Groniek wijdt zich aan thema's die in het brandpunt van het historisch debat staan. In de laatste jaren heeft dit geresulteerd in spraakmakende nummers als Curieuze Collecties, Klassieke Muziek en Gender. Komende tijd zullen nummers met als thema Zwart Nederland, De Ander, en Humor verschijnen.

Groniek tracht zijn wetenschappelijke ambities te verenigen met een toegankelijke stijl door een combinatie van diepgang en leesbaarheid na te streven. Ieder nummer van Groniek is opgebouwd uit een themagedeelte, waarin een bepaald onderwerp vanuit verschillende gezichtspunten wordt uitgediept, en uit een supplement. Dit onderdeel biedt een podium aan historici om hun fascinatie met een specifiek onderwerp of persoonlijkheid voor het voetlicht te brengen, alsook weerbarstige concepten aan de kaak te stellen en een vernieuwende inbreng in het historisch discours te leveren. Naast rubrieken in het supplement als 'Historisch Erfgoed', 'Persoonlijkheden' en 'Discordia', bevat het supplement ook recensies van de laatste historische literatuur.

Naast het uitbrengen van themanummers organiseert Groniek bij tijd en wijle congressen en lezingen, om de beschreven thema's ook daadwerkelijk te onderwerpen aan een levendig, historisch debat. Losse nummers van de afgelopen vier jaar zijn te bestellen via deze site. De nog oudere nummers zijn gratis beschikbaar in ons digitale archief, te vinden onder de sectie 'Archief'.