193 | Spionage

 

 

In Groniek 193 worden de geheimen van de spionage aan het licht gebracht. Het nummer opent met een artikel van Bob de Graaff over de ontwikkeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland. De belangrijke rol van de Nederlandse inlichtingendiensten tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt behandeld door Hubert P. van Tuyll van Serooskerken. In het derde artikel onderzoekt Ellen Klinkers de rol van de inlichtingendiensten in koloniaal Suriname. In een nummer over spionage mag de rol van geheimtaal uiteraard niet ontbreken. Hieraan wordt aandacht besteed in het artikel van Dónal O’Sullivan over de legendarische Enigma-codes. Het thema gedeelte sluit af met een artikel van Lars Ole Sauerberg over de ontwikkeling van de spion in de literatuur.

In supplement pleit Noortje Baas in ‘Hoog van de Toren’ voor het meer aandacht voor levende tradities in de geschiedvorsing. De rubriek ‘persoonlijkheden’ besteedt met een artikel van Wyger R.E. Velema aan Joan Derk van der Capellen tot den Pol. Voor ‘historisch erfgoed’ heeft Willem Frijhoff een persoonlijk getinte verhandeling geschreven over de Sint-Walburgiskerk in zijn geboorteplaats Zutphen.