Vriend van Groniek

Wilt u dat Historisch Tijdschrift Groniek kan blijven bestaan om een platform te bieden aan jonge historici en onderzoek beschikbaar te stellen aan een breed lezerspubliek? Word dan Vriend van Groniek! Groniek bestaat al vijf decennia, en wij hopen daar nog minstens vijf decennia aan toe te kunnen voegen, maar dat lukt alleen als we onze kosten kunnen blijven dekken. Groniek heeft geen winstoogmerk en werkt met vrijwilligers, dus alle inkomsten worden direct gestoken in het publiceren van het blad. 

Als u ook graag ziet dat Groniek blijft bestaan kunt u Vriend worden van Groniek.

U kunt langdurig sponsoren door een mail te sturen naar groniek@rug.nl of u kunt eenmalig een geldbedrag overmaken naar NL20INGB0001496758 t.n.v. Stichting Groniek.  

Vragen? Stuur dan een mail naar groniek@rug.nl.