191 | Late Oudheid. Transformatie van het Romeinse Rijk

 

 

Groniek 191 vestigt de aandacht op de transformatie van het Romeinse Rijk. Onderzoek naar de late oudheid heeft de laatste decennia een hoge vlucht genomen. In dit nummer brengt Groniek de lezer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Na een historiografisch overzicht van J.W. Drijvers volgen enkele verdiepende artikelen. Zo gaat Raymond Van Dam in op het nog steeds levendige debat over de relatie tussen Constantijn de Grote en het christendom. Peter Heather benadrukt de belangrijke rol van de invallen van de ‘barbaren’ in de transformatie van het westelijke Romeinse rijk. Het artikel van filosoof Lodi Nauta gaat over de grote invloed die denkers Augustinus en Boethius hadden op de middeleeuwse denkwereld. In het laatste artikel laat archeoloog Hans-Peter Kuhnen aan de hand van archeologisch bewijsmateriaal zien hoe Trier zich in de late oudheid ontwikkelde tot een belangrijke hoofdstad van West-Europa.

In het Supplement pleit redacteur Sjoerd Griffioen in 'Hoog van de Toren' voor bewustwording bij historici van hun eigen standplaatsgebondenheid. Hij illustreert dit aan de hand van het geschiedbeeld van de ‘schurk’ Adalberdo van Laon. In de rubriek 'Historisch Erfgoed' neemt Lotte Jensen de lezer mee naar Rijswijk waar een monument van landelijke betekenis staat: een beeld van de dichter Hendrik Tollens. De rubriek 'Persoonlijkheden' gaat in op het leven van Willem de Volder, a rebel with a cause.