187 Kracht van het beeld

187 | Kracht van het beeld187 | Power of images

In dit themanummer staat het beeld als bron centraal. Beeld in geschiedwerken is lang beperkt gebleven tot het ‘plaatje bij een praatje’. Afbeeldingen als bronnen bieden echter vele mogelijkheden en hebben hun eigen voordelen. Of het nou schilderijen uit de negentiende, persfoto’s uit de twintigste, of zelfgemaakte videoclips uit de eenentwintigste eeuw zijn; beelden vormen een rijk pallet aan mogelijke interpretaties in een verscheidenheid aan historisch onderzoek.

186_expedities_2

186 | Expedities186 | Expeditions

Iedere periode in de geschiedenis kent zijn personen die verder keken dan hun horizon. Het waren pioniers die, vaak in barre omstandigheden, gevaarlijke en onzekere reizen ondernomen naar verschillende uithoeken van de wereld en zelfs daarbuiten. Waar die reislust vandaan kwam en wat de consequenties waren van deze reizen, op persoonlijk en maatschappelijk vlak, zijn de centrale thema’s in deze avontuurlijke editie van Groniek. Vijf spraakmakende expedities zullen aan bod komen: Van Alexander de Grote’s krijgsexpeditie in Azië tot de poolreizen van Peary en Cook en de maanexpedities van de Apollo’s!

185_Dodencultus

185 | Dodencultus185 | Death and cult

In dit fascinerende themanummer staat het levendige onderwerp van de dodencultus in niet-christelijke beschavingen centraal. In deze samenlevingen maakten de dood, de doden en de omgang daarmee een essentieel deel uit van het aardse leven van de mensen. In dit nummer zullen vijf verschillende beschavingen, elk met hun eigen karakteristieke dodencultus, de revue passeren: de Kanaänitische, Egyptische, Myceense, Chinese en pre-Spaans Midden-Amerikaanse.

184_veldslagen

184 | Veldslagen (uitverkocht!)

In dit spannende thema wordt er in vijf artikelen gebroken met het cliché waarin de winnaar de geschiedschrijving dicteert, door veldslagen te benaderen vanuit het perspectief van de verliezende partij. Grote slagen als Thermopylai, Merelveld en Stalingrad zullen voor jullie een nieuwe dimensie krijgen!

alpha2_183_amerika

183 | Amerika & Nederland (uitverkocht!)

In 2009 is het vierhonderd jaar geleden dat de Engelsman Henry Hudson, in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, met het schip de “Halve Maen” de oostkust van Amerika bereikte. Dit historische feit wordt dit jaar uitgebreid herdacht. Zo ook door Groniek, met een speciaal themanummer. Daarbij komen drie thema’s aan de orde: mensenrechten, religie en emigratie.

alpha2_182_bronnen

182 | Bronnen (uitverkocht!)

Op de voorkant van deze editie van Groniek lijkt het stoffige imago van de historicus wederom benadrukt te worden. Maar in dit themanummer kunt u lezen dat de historicus meer is dan iemand die in donkere bibliotheken met de neus in de stoffige boeken zit. Bronnen, in alle soorten en maten, zijn natuurlijk van essentieel belang voor de historicus, maar de geschiedenis laat zich niet vangen in boeken alleen. Er zijn tal van verschillende soorten bronnen die de revue zullen passeren, maar de belangrijkste vraag die de auteurs zich in de artikelen hebben gesteld, richt zich op hoe je met bronnen om kan gaan.