187 | Kracht van het beeld187 | Power of images

 

 

Henri Beunders en Martijn Kleppe leiden het themanummer in met een artikel over het toenemend gebruik van afbeeldingen in het geschiedenisonderwijs en de historische wetenschap. Vervolgens schrijft Tity de Vries over het belang en gebruik van foto’s als historische bronnen aan de hand van afbeeldingen van het Jordaanoproer. Susan Aasman behandelt een betrekkelijk nieuwe vorm van beeld: (audio)visuele cultuur. Zij bespreekt de transformatie van betekenissen in beeldmateriaal en de remediatie van onze perceptie van het verleden. Brits kunsthistoricus Nicholas Tromans bespreekt in zijn artikel de rol van beeld en beeldspraak in de negentiende-eeuwse Oriëntalistische schilderkunst. Het laatste thema-artikel heeft de vorm van een interview. Hierin spreekt Peter Burke over zijn nieuwe onderzoek, de positie van cultuurgeschiedenis in de huidige historische wetenschappen, culturele identiteit, en geeft hij zijn mening over het gebruik van beelden als bronnen.

Het supplement opent met een ‘Hoog van de Toren’ van Jan Poelstra, waarin hij betoogt dat in populaire filmcultuur in Hollywood de ‘nobele wilde’ zich tot een eigen stijlfiguur heeft ontwikkeld. Jos Perry bespreekt in zijn ‘Persoonlijkheden’ het eredoctoraat dat in 1979 door de Rijksuniversiteit Groningen aan Theun de Vries (1907-2005) werd verleend. In de rubriek ‘Historisch Erfgoed’ vertelt Minou Schraven over de soms verhitte ruzies rondom nationaal historisch erfgoed.