183 | Amerika & Nederland (uitverkocht!)

Leon van den Broeke opent met een bijdrage over het historische kerkrecht van de gereformeerde kerk in New York tegen het einde van de zeventiende eeuw. Hij laat daarin zien dat de Nederlandse gereformeerden bij de Engelse machtsovername als eerste religieuze orgaan godsdienstvrijheid kregen toebedeeld met de Charter van 1696. Doeko Bosscher behandelt daarna de ontwikkeling van de burgerrechten van de negentiende eeuw tot het midden van de twintigste eeuw. Hij betoogt dat ondanks de afschaffing van de slavernij onder Lincoln de Amerikaanse samenleving sterk gesegregeerd bleef en doortrokken van racisme. De onvrede hierover werd in de jaren vijftig en zestig  verwoord in de Civil Rights Movement, met als belangrijkste woordvoerder Martin Luther King. Jan Willem Sap toont vervolgens aan hoe de ontwikkeling van de mensenrechten in Europa en Nederland gestimuleerd werd vanuit de Verenigde Staten. De Amerikaanse invloed zoekt hij vooral bij de Amerikaanse Revolutie, de four freedomstoespraak van Franklin D. Roosevelt en het VN-Handvest. In het tweede gedeelte belicht George Harinck de Amerikaans-Nederlandse religieuze betrekkingen gedurende de negentiende eeuw. Hij toont aan dat deze betrekkingen een patroon van continuïteit vertoonden, waarbij het initiatief sinds de Amerikaanse onafhankelijkheid in 1776 vooral bij de Amerikanen lag. In het vierde artikel betoogt Hans Krabbendam dat de opkomst van de Youth for Christ en evangelisten als Billy Graham de Nederlandse orthodoxe christenen de seculiere jaren zestig doorhielp. Vooral hun democratiserende invloed bleek daarbij doorslaggevend. Ten slotte haalt RUG-promovendus Enne Koops de belangrijkste momenten naar voren van de modernisering in de Nederlandse emigratie richting Amerika van 1840 tot heden. Hij komt tot de slotsom dat vooral ontwikkelingen in de technologie en communicatiesector de emigratie-ervaring ingrijpend veranderd hebben. Het Supplement begint met een ‘Hoog van de Toren’ waarin redactielid Rik Groenewoud pleit voor nadere samenwerking tussen de historische en archeologische wetenschappen. In de rubriek ‘Historisch Erfgoed’ behandelt Christina Williamson de lotgevallen van het heiligdom Panama in hedendaags Turkije tijdens de Hellenistische periode. Het laatste artikel van het nummer is in de rubriek ‘Persoonlijkheden’, waarin Jan Paul Hinrichs schrijft over zijn biografie van de slavist en hoogleraar Nicolaas van Wijk (1880-1941).