Groniek nummer 225: ‘Eenzame Hoogte’ is uit!

 

 

 

Weer vers van de pers het themanummer 225: Eenzame Hoogte!

Stilte geeft een realiteit weer die door ieder individu op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. De interpretaties van deze realiteiten zijn noodzakelijk om de stiltes van het leven een betekenis te geven. De mens toont zich in staat de betekenis van de stiltes op geheel eigen wijze in te vullen. Stilte gaat vaak samen met eenzaamheid. Iedereen heeft wel eens behoeft e aan stiltemomenten om alleen met jezelf te kunnen zijn. De manier waarop mensen stilte en eenzaamheid ervaren kan verschillen.Zo bestaan er in het Engels bijvoorbeeld twee woorden voor eenzaamheid. De Engelsen maken een verschil tussen solitude, dat in de meeste gevallen een positieve connotatie heeft , en loneliness, dat in de meeste gevallen een negatieve connotatie kent. Solitude definieert zichzelf in het Nederlands als een bepaalde teruggetrokkenheid of retraite van de menselijke geest. Dit zou noodzakelijk zijn om de menselijke geest naar een hoger niveau te brengen, aldus bekend fi losoof Friedrich Nietzsche. Daarentegen betekent loneliness, vertaalt in het Nederlands, iets als ‘alleen zijn, zonder gezelschap’, en kenmerkt het meer een bepaald gevoel dan een daadwerkelijke actie zoals bij solitude. Net zoals de Engelsen verschillende betekenissen geven aan het woord eenzaamheid, willen wij de verschillende betekenissen van eenzame hoogtes doorgronden. Dit kan op een letterlijk manier, door te kijken naar de verschillende hoogteniveaus in de wereld, of op een figuurlijke manier, door te kijken naar de menselijke geest en zijn eigenschappen.

Thema artikelen

In het eerste artikel van prof. Marc Van De Mieroop maken we een sprong terug in de tijd en noteren we het jaar 2500 v.Chr. Het was rond deze periode dat de grote Pyramides van Gizeh werden opgetrokken. Hoe kon men dit gigantische bouwwerk bouwen zonder de geavanceerde technologieën die wij vandaag de dag hier allemaal voor zouden gebruiken? In het tweede thema artikel neemt Bach-kenner Wim Faas u mee in de wereld van deze gevierde componist. Johann Sebastian Bachs muziek is namelijk van een derglijke ongekende kwaliteit dat hij volgens Faas zelfs op ‘eenzame hoogte’ staat tussen zijn beroepsgenoten. In zijn artikel heeft Faas daarom ook stapsgewijs zes argumenten uitgewerkt die deze stelling onderbouwen. Het themagedeelte wordt afgesloten met een artikel over de ontwikkeling van de lichaamslengte in Nederland (1850-2007). Dr. Vincent Tassenaar stelt zichzelf de vraag in hoeverre deze ontwikkeling gepaard ging met een afname van ongelijkheid in levensstandaard.

Supplement

In onze gebruikelijke Hoog van de Toren rubriek zet promovenda Suzette van Haaren haar vraagtekens bij de kritiek die gegeven wordt op het hergebruiken van middeleeuwse afbeeldingen voor het verspreiden van bijvoorbeeld internet memes. In de Levend Verleden rubriek door Pieter van den Heede staat de wereld van het gamen centraal. Van den Heede ziet de populariteit van historische games alleen maar groeien en vraagt zich dan ook af of het enig historische meerwaarde biedt. Door de gamesreeks Civilization aan de hand van het werk over ‘historische ervaringen’ van Frank Ankersmit te analyseren, kijkt Van den Heede of games vanuit een historisch oogpunt zinvol kunnen zijn. De Discordia rubriek is dit keer geschreven door Menso Rappoldt en Matthias Luijks en gaat over de ontwikkeling van geschiedschrijving. Ze beargumenteren dat binnen de Nederlandse faculteit Letteren de geschiedschrijving te veel zijn beïnvloed door de ontwikkelingen vanuit voornamelijk de cultuurwetenschappen.