Word Vriend van Groniek!

Het afgelopen jaar heeft de coronacrisis iedereen hard geraakt. Daarbij komt dat tijdschriften en kranten al langer in zwaar weer verkeerden. Desalniettemin blijft geschiedenis geschreven worden. Wij willen deze verhalen graag blijven publiceren, maar daar hebben we wel jullie hulp bij nodig. 

Groniek bestaat al vijf decennia, en wij hopen daar nog minstens vijf decennia aan toe te kunnen voegen, maar dat lukt alleen als we onze kosten kunnen blijven dekken. Groniek heeft geen winstoogmerk en werkt met vrijwilligers, dus alle inkomsten worden direct gestoken in het publiceren van het blad. Wilt u dat Historisch Tijdschrift Groniek kan blijven bestaan om een platform te bieden aan jonge historici en onderzoek beschikbaar te stellen aan een breed lezerspubliek? Word dan Vriend van Groniek! Als Vriend krijg je ook een speciale plek in ons blad en op onze website. 

U kunt langdurig sponsoren door een mail te sturen naar groniek@rug.nl of u kunt eenmalig een geldbedrag overmaken naar NL20INGB0001496758 t.n.v. Stichting Groniek. 

Vragen? Stuur dan een mail naar groniek@rug.nl.