‘Wat is het nut van geschiedenis’ – blogs van eerstejaarsstudenten geschiedenis

Op de introductiedag van de opleiding geschiedenis werd de aankomende studenten geschiedenis de vraag voorgelegd: ‘wat is het nut van geschiedenis’. Deze aankomende studenten, die nog niets van de studie geschiedenis gevolgd hadden, werd gevraagd een blog te schrijven over deze vraag. Een selectie van de beste artikelen werd opgestuurd aan de redactie van Groniek met de vraag of wij ons als redactie wilde buigen over welke blogs wij publiceerbaar achtten. De redactie heeft alle blogs gelezen en de beste vier uitgekozen. De auteurs van deze blogs zijn Jeroen Appelboom, Kimberly de Paauw, Jeroen Buit en Renske van Donk. Hun blogs zijn geredigeerd alsof het de wetenschappelijke artikelen waren die de redactie doorgaans redigeert. Op basis van de commentaren van de redactie hebben de studenten hun blog eenmaal herschreven en het resultaat kunt u hieronder lezen. Wij zijn erg gecharmeerd van de visies van deze auteurs en willen hen via deze weg dan ook nog eenmaal bedanken voor hun bijdrage en prettige samenwerking. Wij wensen u veel leesplezier toe en zouden u willen vragen zelf ook eens na te denken over wat nu precies het nut is van geschiedenis als discipline.