Groniek op de Dag van de Jonge Historicus 2012

De mede door historisch tijdschrift Groniek georganiseerde Dag van de Jonge historicus op 29 september jongstleden was een daverend succes (organisatie dank!). In Amsterdam werden zowel jonge als oude historici door verschillende sprekers geconfronteerd met de vraag: Wat is de rol van de jonge historici heden ten dage? De uitkomst van de gevoerde discussies gaf een donker beeld van de positie van de (jonge) historicus in de samenleving. Overbodigheid dreigt. Gelukkig gaf de grote opkomst en de felle discussies blijk van een grote betrokkenheid bij de toekomst van de geschiedenis.

Zie hier een korte impressie van de dag.