178 | Politieke theorie (uitverkocht!)178 | Political theory (sold out!)

Dit nummer is helaas uitverkocht. U kunt het nog wel raadplegen in ons digitale archief.

 

Ian Budge opent het themanummer met de vraag of een meer directe democratie wenselijk zou zijn in de huidige tijd. Vervolgens neemt Roel Kuiper de verhouding tussen religie en politiek onder de loep. Michiel Duchateau en Jan-Willem van Rossem vergelijken in het derde artikel de soevereiniteitsproblematiek van de Verenigde Staten van begin negentiende eeuw met de huidige situatie in de Europese Unie. In het vierde artikel bespreekt Jaap den Hollander de evolutie van de moderne maatschappij in termen van sociale differentiatie, waarbij hij in het bijzonder aandacht schenkt aan theorieën van Weber en Luhmann. Frank Ankersmit betoogt tot slot dat de staat het grootste politieke probleem van de eenentwintigste eeuw is.Hij doet dit aan de hand van de begrippen publiek en privaat. In het supplement staan bijdragen van onder andere Doeko Bosscher over Amerikaanse presidentsfamilies en het koningschap en Salvador Bloemgarten over zijn fascinatie voor de joodse ‘Bataaf ’ Hartog de Hartog Lémon.