176 bis | Stijlen van burgers176 bis | Styles of citizens

 

 

 

Voor deze speciale uitgave van Groniek zijn vier historici uitgenodigd om aan de hand van uiteenlopende thema's dieper in te gaan op spanning tussen heterogeniteit van de negentiende-eeuwse burgerij en de burgerlijke cultuur als overkoepelend ideaal en levensstijl. Auteurs: Rob van der Laarse, Boudien de Vries, Henk Gras, Hugo Röling.
Supplement: Goffe Jensma, Pim Kooij, Maarten Duijvendak, Marja van Tilburg, Jan Hein Furnée.