188 | Afrika

 

 

Pieter Boele van Hensbroek opent deze Groniek met een artikel over Afrikaans leiderschap. Vervolgens verplaatst Wiet Janssen de discussie van de politieke naar de economische problematiek, welke Afrika in de afgelopen vijftig jaar heeft ondervonden.  Arne Schollaert bespreekt de politieke en economische ontwikkelingen van de laatste twee decennia in de Democratische Republiek Congo als zijnde het schoolvoorbeeld van de Afrikaanse burgeroorlog. In het volgende artikel behandelen Bart de Graaff en Renate Klinkenberg de bijzondere relatie tussen Nederland en Zuid-Afrika. Tenslotte analyseert Mark Leopold de stereotypering rondom het persoonlijke bewind van Idi Amin tussen 1971 en 1979.

In de ‘Hoog van de Toren’ van Abel Knottnerus wordt de tendens in de politieke en wetenschappelijke vertolking van het debat over de ontwikkelingsproblematiek in Sub-sahara Afrika om de verklaring voor onderontwikkeling steeds meer bij Afrika neer te leggen, krachtig verworpen. In de rubriek ‘Historisch Erfgoed’ verklaart Koos Bosma waarom het Militair-Industrieel Complex (MIC) nader historisch onderzoek verdient. Voor de rubriek ‘Persoonlijkheden’ zijn redactieleden Max Dohle en Jeenke van Linge het gesprek aangegaan met mensenrechtenactivist Klaas de Jonge, over zijn passie voor en wetenschappelijke visie op Afrika.