Groniek nummer 224: ‘Mensenrechten’ is uit!

 

 

 

Vers van de pers het themanummer 224: Mensenrechten!

 

De vraag of er een stuk tekst bestaat die de rechten van alle mensen op aarde waarborgt is er eentje die historici, politici en filosofen bezighoudt sinds het ontstaan van de georganiseerde samenleving. Deze vraag wordt gebruikelijk geformuleerd vanuit de dimensie mensenrechten. Zijn er bepaalde kernwaarden die kunnen functioneren als leidraad voor hoe we op z’n minst met elkaar omgaan? Kan een beschaving spreken van universele rechten als deze alleen geformuleerd worden vanuit haar eigen waarden? Zijn mensenrechten gebonden aan de grenzen van een cultuur? Dit themanummer gaat hier uitvoerig in op over de oorzaak van historische meningsverschillen rondom mensenrechten.

Thema Artikelen 

Dr. Antoon de Baets zal beginnen met een artikel over naoorlogse Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Naar voren komt de geponeerde misbruik van geschiedenis dat voorkomen kan worden door een universele code. Dr. Amélie Verfaillie heeft een meesleepend artikel geschreven over de de Griekse militaire coup van 1967 en richt is vooral op de niet-formele ‘morale kracht’ die volgens haar een doorslaggevende rol speelde binnen het conflict. Wiebbe Hommes, PhD, werpt een fascinerende blik op het zogeheten Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarnaast zal dr. Claartje Wesselink het verhaal vertellen van de Joodse kunstcriticus Paul F. Sanders. De kunst van Sanders verzette zich al in een vroeg stadium tegen het antisemitisme dat aanwakkerde als gevolg van Hitlers machtsovername in 1933. Tot slot zal dr. Jeanette den Toonder een interessant complexe casus aanhalen die inhaakt op het burgerschap van minderheden in multicultureel Canada.

Supplement

Geschiedenis student en onze redacteur Edgar Pelupessy pleit via de rubriek Hoog van de Toren voor herwaardering van kunsten. Fons Meijer leverd een bijdrage in de rubriek Discordia over de zogeheten rampencultuur in Nederland, waarbij hij een historische analyse geeft over de maatschappelijke perceptie van rampen in de negentiende eeuw. Tot slot zal Historicus Josephine van den Bent afsluiten met een rubriek in Persoonlijkheden dat gaat over een middeleeuwse slavin die voor een korte duur over het Mammelukkenrijk heerste.