Groniek dubbelnummer 228/229: ‘Groningen’ is uit!

 

 

Weer vers van de pers het speciale dubbelnummer 228/229: Groningen!

De unieke dynamiek en geschiedenis van zowel de stad als de provincie, alsook onze eigen vanzelfsprekende verbondenheid met deze omgeving, heeft de redactie van Groniek ervan overtuigd Groningen als uitgangspunt te nemen voor dit speciale dubbelnummer. Net zoals de andere nummers heeft dit nummer een themagedeelte en een supplementsgedeelte, maar omdat het een dubbelnummer betreft heeft het bijna twéé keer zoveel artikelen. Kortom, twee keer zoveel leesplezier!

Thema Artikelen

Het themagedeelte opent met een artikel van Richard Paping over het Groningse beklemrecht. Zijn artikel gaat dieper in op de totstandkoming van de Groningse herenboeren. Door de ontwikkeling van het Groningse beklemrecht te analyseren laat Paping zien wat de lange termijn gevolgen op de Groningse maatschappij waren. Hij richt zich daarbij voornamelijk op de kleistreken langs de lange kust van het noorden en oosten van de provincie. Aansluitend maakt hij een korte vergelijking met de aangrenzende provincies Friesland en Drenthe. 

In het tweede artikel doet Beno Hofman een boekje open over de geschiedenis van de Groningse wijk de Hortusbuurt. Van deze wijk werd aangenomen dat zij pas in 1620 onder de naam ’Niewe stadt’ was gebouwd. Hofman toont daarentegen aan dat er reeds voor dit jaartal sprake was van een stadswijk, aangezien er toen al een fors aantal huizen stond. Naast deze openbaring heeft de wijk een unieke band met de Rijksuniversiteit. Hierna volgt Maarten Duijvendak met zijn artikel over de geschiedenis van het oosten van de provincie Groningen. Na een prachtige fietstocht door dit deel van provincie vroeg hij zich af welke continuïteit er bestaat in de centrum- periferie relatie tussen Oost-Groningen en de stad, met name als het gaat om energiewinning Centraal staan de centrum-periferie relaties tussen Oost- Groningen en de Stad.  

Het vierde artikel, van Adrie van der Laan, gaat over de wereldberoemde Groninger en humanist Rodolphus Agricola Gauronicus, ook wel bekend als Roelof Huisman. Van der Laan neemt de lezer mee naar de Renaissance en laat zien wat Agricola allemaal heeft bijgedragen en betekend voor deze periode in de geschiedenis. Lieuwe Mulder vertelt vervolgens in het vijfde artikel over de sloop van het voormalige Harmoniegebouw in Groningen. De locatie fungeert tegenwoordig als onderdeel van de Rijksuniversiteit maar huisde vroeger een van de beste muziekzalen van Europa. Het zesde artikel, door Nienke Bleker, geeft een kijkje in de geschiedenis van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (NBvP). De periode waar ze zich op focust is de jaren vijftig, aangezien deze vaak als een conservatieve periode wordt bestempeld. In haar artikel toont ze door middel van een uitvoerige analyse over Afdeling Groningen van de NBvP aan dat hier het tegendeel van waar is.  

Het zevende artikel, door Mans Schepers en Bas Borsje, betreft de geschiedenis van Groningen als kustgebied. In hun artikel gaan ze in op de verschillende manieren waarop bewoners van het Groninger kustgebied in het verleden omgingen met veranderingen. Deze inzichten uit het verleden zijn één van de bouwstenen waarmee het kustlandschap klimaatbestendig kan worden gemaakt. Het achtste en daarmee laatste thema artikel van dit speciale nummer bouwt hier deels op voort. In dit artikel laat Reinder Klinkhamer namelijk zien hoe de sociale dynamiek tussen twee regionale Ommelander waterschappen functioneerde.

Supplement

De supplementsrubrieken zijn dit keer gevuld met een Levend Verleden en Persoonlijkheden en begint zoals gewoonlijk met een Hoog van de Toren. Hierin laat Gijs Hoekstra zien dat er een alternatieve manier is onderwijzen van over onderdrukte groepen in de koloniale geschiedenis. In de Leven Verleden rubriek analyseert Peter van Dam de misvattingen rondom de geschiedenis van eerlijke handel (fair trade)  De Persoonlijkheden rubriek van Anneke Ribberink vertelt de geschiedenis van één van Nederlands bekendste politici: Marga Klompé. Als eerste vrouwelijk minister was en is zij een veelvuldig genoemd rolmodel en heeft ze een weg gebaand voor vrouwelijke politici en ministers na haar. Het supplementsgedeelte sluit zoals gewoonlijk af met twee boekrecensies.