Vooraankondiging no. 219: Fin de Siècle!

‘World eagerly awaits 2000 with hope and fear’ zo kopte een Amerikaanse krant op 31 december 1999. De wereld stond op het punt om niet alleen een nieuwe eeuw binnen te stappen, maar ook een nieuw millennium. Het fin de siècle was een veelomvattend tijdvak. Zo wordt het omschreven als een ‘stijlperiode’, maar ook belangrijke boeken zoals The origin of species (1859), The descent of man (1871) en Die Traumdeutung (1900) dateren uit deze periode. Daarnaast was er een enorme drang naar vernieuwing, deed het modernisme zijn intrek, en was het de periode die voorafging aan de Eerste Wereldoorlog. Het fin de siècle refereert aan zowel artistieke, morele, sociale als politieke opvattingen. Zo roept de term fin de siècle doorgaans ook gedachten op over nervositeit, overbeschaving en decadentie en gaat het voorbij aan het tijdsbestek van het einde van de eeuw.

Over de periode is bijzonder veel geschreven, vooral over de vele kunst- en stijlvormen. Maar is dit onderwerp ook vanuit andere punten te waarnemen, dan slechts als een stijlperiode? In dit nummer wil Groniek een bredere definitie geven aan het fin de siècle, door nieuwe onderwerpen aan te snijden en een ander licht te schijnen op bekendere onderwerpen van het fin de siècle.

Binnenkort op uw deurmat en te bestellen via https://groniek.nl/digitaal-archief/.

FDS vooraankondiging