206/207|Dier en Mens

 

 

 

Met een themanummer getiteld 'Dier en Mens', schenkt Groniek aandacht aan de relatie tussen mens en dier, en de rol die dieren in de geschiedenis hebben gespeeld.

Rosa Deen geeft het startschot met een gedegen introductie van deze ‘nieuwe’ discipline, de animal turn. In het tweede artikel schrijft Nerissa Russell over wat misschien wel de meest invloedrijke verandering in mens-dier relaties genoemd kan worden: de domesticatie van dieren door mensen, en de invloed ervan op de relatie tussen mens en dier. Een heel ander perspectief op mens- dier relaties wordt gegeven door Luc Devriese, die historisch-linguïstisch onderzoek doet naar termen die verbonden zijn aan het slachtproces. Het vierde artikel, geschreven door Monika Baár, is een onderzoek naar de veranderingen in de status van honden in de geschiedenis. Richard Bulliet sluit het themagedeelte van dit nummer af met een artikel over hoe het kan dat een efficiënt dier als de kameel, in slechts een beperkt deel van de wereld in gebruik is gebleven.

Het supplement opent met een ‘Hoog van de Toren’ van Fardau Mulder, waarin zij pleit voor een intensievere samenwerking tussen de opleidingen Archeologie en Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen, omdat beide disciplines elkaar zowel theoretisch als inhoudelijk kunnen verrijken. In de rubriek ‘Persoonlijkheden’ poogt Rik Peters duidelijkheid te scheppen in de verwarring die rond het gedachtegoed van de Britse historicus, archeoloog en filosoof R.G. Collingwood is ontstaan. Marlisa den Hartog zet zich in de rubriek ‘Discordia’ af tegen het gebruik van concepten als periodiseringsmiddel in de geschiedschrijving, aan de hand van het concept van de ‘Renaissance’. Theo Meder behandelt in de ‘Historisch Erfgoed’ rubriek de overlevering van oude volksverhalen, specifiek de volksverhalen die als typisch Fries kunnen worden beschouwd. Andrys Wierstra probeert een verklaring te vinden voor de fascinatie die er in de jaren zeventig onder historici is ontstaan voor de Italiaanse kunstenaar Filippo Marinetti en diens nieuwe beweging: het Futurisme. Dit nummer sluit af met een artikel van Marjolein van Pagee en Stef Scagliola waarin zij pleiten voor meer aandacht voor het lokale Indonesische perspectief in de geschiedschrijving over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. 

 

‚Äč