195 | Uitbraak!195 | Uitbraak!

 

 

Groniek 195 staat stil bij verschillende infectieziekten in de geschiedenis. In haar artikel gaat Karen Jillings in op de omgang met de pest in het veertiende-eeuwse Schotland. Hans de Waardt behandeld de uitbraak van demonische bezetenheid in nonnenkloosters en weeshouden in de Nederlandse Republiek. Met Groningen als case-study, laat Pim Kooij zien hoe men in de negentiende-eeuw omging met uitbraken van cholera. Esther den Dolle gaat in op de ‘tropenkolder’ of ‘ziekte van den blanke Westerling’ in Nederlands-Indië. Het artikel van Tamás Kisantal gaat in op de verschuivende betekenis van de zombiefilm.

Het supplement opent met een ‘Hoog van de Toren’ waarin Guido van ’t Haar pleit voor het dichten van de kloof tussen historici en archiefwetenschappers. In ‘Historisch erfgoed’ gaat Johan van der Wal in op de Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het artikel van Rénee Nip gaat over het leven van de Groningse Beetke van Raskwerd.