Cover mannelijkheid

190 | Mannelijkheid. Het beeld van de man in de populaire cultuur190 | Masculinity. The male image in popular culture

In Groniek 190 worden verschillende uitingsvormen van het concept mannelijkheid in de populaire cultuur nader bekeken. De artikelen gaan over belichaming van mannelijkheid in de negentiende en twintigste eeuw, beelden van mannelijkheid in de liedteksten van Jaap Fischer, de problematiek rond de mannelijkheid van een ouder wordende actieheld, en hoe theater/performance wordt gebruikt om homoseksuele personages in ‘teen movies’ positief te belichten. Ook bevat Groniek 190 een interview met historicus Henk de Smaele over het concept mannelijkheid.

189 Oorsprongslegende

189 | Oorsprongslegenden189 | Legends of Origin

Oorsprongslegenden maken onderdeel uit van het culturele bewustzijn en de identiteit van een gemeenschap, en zijn daarom een ideaal onderwerp om antieke, middeleeuwse en vroegmoderne samenlevingen te bestuderen. Met dit themanummer wil Groniek aandacht schenken aan de vele mogelijkheden die oorsprongslegenden bieden in historisch onderzoek. In de vijf thema-artikelen zullen verschillende invalshoeken waarvan uit oorsprongslegenden onderzocht worden aan bod komen.

188 Afrika

188 | Afrika

Het jaar 2010 was voor het Afrikaanse continent een zeer gedenkwaardig jaar, waarin wellicht de twee meest belangrijke gebeurtenissen uit haar ‘moderne’ geschiedenis werden herdacht. Honderdvijfentwintig jaar geleden werd aan de Berlijnse tekentafel het Afrikaanse continent verdeeld en haar het koloniale juk definitief omgehangen. Vijfenzeventig jaar later werd dat juk door het merendeel van de Afrikaanse koloniale staten afgelegd. Maar ondanks dat in 1960 de toekomst aan de Afrikaanse horizon leek te gloren, kwam met de tijd slechts zelden de glorie.