Groniek 216: ‘Groniek in Kleur’ is uit!

 

 

Nummer 216: Groniek in Kleur is uit

Kleur speelt een belangrijke rol in onze perceptie van de geschiedenis. Bekende combinaties zijn bijvoorbeeld het blauw van de maagd Maria, de Red Scare, of de typerende kleur oranje van ons eigen koningshuis. Zelden wordt het een zonder het ander genoemd.

Grote geesten zoals Newton en Goethe hadden in hun tijd zelfs een systeem of leer ontwikkeld over het ontstaan van onze perceptie op het fenomeen kleur. Het verschil tussen de twee theorieën was kort gezegd de stelling dat kleur afkomstig was uit licht, of juist ontstond in een samenspel tussen licht en donker. Deze controverse was niet alleen tussen twee wetenschappers, maar tussen het empirische gedachtegoed van de Verlichting enerzijds, en het intuïtieve van de Romantiek anderzijds.

Het thema voor dit derde nummer van 2018 is ‘Groniek in Kleur’. In deze editie geven we speciale aandacht aan de bijzondere relatie tussen kleur en de geschiedenis. Waarom kennen wij een bepaalde kleur toe aan dingen en waarom juist die kleur? Wat voor associatie brengt een specifieke kleur met zich mee? In onze 216de editie zijn we geïnteresseerd in thema’s als politiek, het koningshuis, maar ook in minder vanzelfsprekende onderwerpen als kleur en identiteit.

 

Thema-artikelen
De betekenis die mensen aan een kleur toekennen, verandert met de context. Anne Bos en Jan Ramakers gaan in hun artikel in op de herkomst van de kleur rood als symboliek voor het socialisme en de emancipatoire bewegingen Kleur speelt naast een politieke functie ook een bijzondere rol in de vorming van identiteit. Een bijzondere bijdrage wordt hierbij gedaan door Jiyu Zhang, die in zijn artikel de kleuren van de regenboogvlag van de lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT)-beweging voert. Sinds de eerste vredesmissie in 1948 is de kleur blauw kenmerkend geworden voor de troepen van de Verenigde Naties (VN). Sipke de Hoop toetst of de VN zich steeds voldoende heeft aangepast aan de veranderende omstandigheden op het wereldtoneel. Luna van Loon bewijst in haar essay dat de geschiedenis van de kleur groen niet alleen giftiger is dan we in eerste instantie denken.
 

Supplement
In de ‘Hoog van de Toren’ bespreekt redacteur Jitse Daniels de verengelsing bij de opleiding geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. In de rubriek ‘Levend Verleden’, schrijft Marc Jansen over de moord op de Romanovs die precies een eeuw geleden plaatsvondt.  Simone Vermeeren schrijft in haar ‘Discordia’ over de veranderende opvattingen over tijd en geschiedenis in de negentiende-eeuwse kunst aan de hand van een tentoonstelling over de prerafaëlitische kunststroming.

 

De redactie van Groniek wenst u veel leesplezier toe. 

216_Groniek in kleur_poster(fullcollour)