De koloniën die mij vormen – Kimberly de Paauw

De geschiedenis heeft invloed op ons dagelijks leven en dat is mij deze zomer duidelijk geworden. Mijn ouders en ik bezochten Indonesië, het geboorteland van mijn opa. Daar vonden wij, zonder dat wij er naar zochten, de graven van mijn opa’s broer en zussen. Mijn opa is zestig jaar geleden naar Nederland gekomen, maar als enige van zijn familie. Het is een raar gevoel je familienaam te zien in een land waar je nog nooit bent geweest; toch is dit land een deel van mij en van mijn persoonlijke geschiedenis. Net zoals Indonesië een deel is van de Nederlandse geschiedenis en Nederland een rol speelt in de geschiedenis van

Aan dit persoonlijk voorbeeld is goed te zien dat de gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden een rol spelen in het heden; doordat mijn opa naar Nederland kwam heb ik het geluk gehad in Nederland te zijn geboren. Binnen de grotere context van de wereldgeschiedenis is de invloed van gebeurtenissen uit het verleden op het heden vaak lastiger te bepalen. Dit is waar historici een taak krijgen; zij moeten deze rollen toewijzen. Het verleden is een grote berg aan feiten, meningen, visies en invalshoeken die geordend dient te worden om de samenleving houvast te geven. Historici graven in deze grote berg, verzinnen systemen en zorgen ervoor dat het vak geschiedenis op zo’n manier gegeven kan worden dat ook kinderen het kunnemedia_xl_966238n leren.

Verder kan één gebeurtenis op honderd verschillende manieren beleefd zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de recente gebeurtenis van het neergestorte vliegtuig van Malasya Airlines, de MI17. Voor heel Nederland gaat dit de boeken in als een zwarte dag, maar terwijl de nabestaanden rouwen om hun verlies, zijn Nederlandse politici in discussie over wat met Rusland moet gebeuren. Onze bevolking en de rest van de wereld leeft mee, maar op emotionele afstand. Het is de taak van historici om deze emoties, ervaringen en belevenissen uit het verleden een stem te geven; door deze verschillende ervaringen vast te leggen worden gebeurtenissen tastbaarder, menselijker.

Waar het op neer komt is dat de geschiedenis een grote rol speelt in onze hedendaagse samenleving. Historici maken deze rol begrijpbaar door orde aan te brengen en de mens in het verleden een stem te geven. Als aankomend historicus zie ik het als mijn taak om andere mensen te geven wat ik in Indonesië heb gevonden; een stukje rust dat het idee van een complete identiteit geeft.